+ سوالات درس2
سوالات درس 2 سوالات درس 2 1- حقوق متقابل چیست؟ حقوقی است که ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای آن حقوق می شویم. 2- چرا حق و مسئولیت به منزلهٔ دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود با مثال توضیح دهید. برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند و این امر برای پدر و مادر مسئولیت وتکلیفی ایجاد می کند تا از کودکان مراقبت کنند و تلاش کنند تا وسایل زندگی آنها را مهیا کنند . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از طرف دیگر آنها نیز با این کارها برگردن فرزندان خود حق می یابند و فرزندان نیز وظیفه و مسئولیت دارند که به والدین خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند . پس همان طور که ما حقوقی داریم، مسئول هم هستیم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3- مسئولیت یعنی چه ؟ مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم . وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولی است . 4- آیا ممکن است کسی مسئولیتی نداشته باشد ؟ افراد در نقش های مختلف، مسئولیت های مختلف دارند . اگر چه ممکن است بعضی افراد مسئولیت های بیشتر یا مهم تری داشته باشند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد . 5- من در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستم؟ من در نزد خداوند مسئول هستم . من نسبت به خودم مسئول هستم . من نسبت به دیگران مسئول هستم. من نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش مسئول هستم . 6- شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیتی دارید؟ - من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم - . وظایف شخصی خودم را بردوش دیگران نمی گذارم . - از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم؛ چون آنها خوشبختی مرا می خواهند . - من به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم . - می دانم باید به اعضای خانواده ام احترام بگذارم - و هرگز نباید با پدر و مادر با تندی و گستاخی صحبت کنم . - از هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود خودداری می کنم . 7- شما نسبت به معلمان وهمکلاسی های خود چه مسئولیتی دارید؟ - مقررات و نظم کلاس و مدرسه را رعایت می کنم . - در مدرسه همه تلاش می کنند تا من بیاموزم و پیشرفت کنم . - با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه با ادب و احترام برخورد می کنم . - به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را خوب یاد بگیرم - و تکالیفم را به موقع انجام دهم . با هم کلاسی هایم مهربان هستم و به آنها کمک می کنم . - از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت می کنم . 8- شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیتی دارید؟ - در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند . - برای حفظ امنیت با اهالی محل و مسئولان همکاری می کنم . - من در برابر خون شهیدانی که برای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن جان دادند مسئول هستم . - من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاش کنم . - وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن دفاع کنم . - من علاوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان ) امت اسلامی ( مسئول هستم . 9- مسئولیت شما نسبت به محیط زندگی خود چیست؟ - بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم؛ - به محیط زیست آسیب نرسانم - نظم طبیعت را برهم نزنم . 10- ما نسبت به خودمان چه مسئولیتی داریم؟ من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر، رعایت بهداشت و نظافت، خواب کافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم . من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل ترقه بازی، عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم . من باید تلاش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم . من تلاش می کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت نکنم . با دست و پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم و مراقب اعمال و رفتار خود باشم . 11- ما نسبت به خداوند که از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر ما می گذرد آگاه است چه مسئولیت و وظایفی داریم؟ - وظیفهٔ من این است که خداوند را عبادت کنم، شکرگزار نعمت هایش باشم - از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی من است پیروی کنم . - از نعمت ها استفاده صحیح می کنم - قدر نعمت ها را می دانم و آنها را هدر نمی دهم


دوشنبه 15 مهر 1392

عنوان آخرین یادداشتها